Uuring: Eesti hea kuvand Jaapanis aitab edendada turismi ja äridiplomaatiat

Eesti saatkond Tokyos tellis esimest korda Eesti maine uuringu, et teada saada, mida ja kui palju jaapanlased Eestist teavad, millistes valdkondades oleme tugevatena tuntud ning milliseid suundi tuleks Jaapanis veel edendada.

Jaapani uuringufirma Carter JMRN viis Eesti maine uuringu läbi tänavu märtsis kogu riigis 18–69-aastaste jaapanlaste seas. Valimisse kuulus 10 000 intervjueeritavat, kellest tuhandega tehti süvauuring. Uuringu tulemusena selgus, et Eestit teab teatud määral ligi 10 protsenti rahvastikust.

Suurem osa küsitletutest teadis Eesti asukohta, põhilisi fakte ajaloost ja poliitikast ning tõi välja ka Eesti tuntumad tööstusharud. Enim märgiti meie IT-, turismi-, puitehitiste ja transpordiettevõtteid, samuti disaini, kultuuri ja toitu. Vastanute jaoks on Eesti tuntud kui digitaalselt maailma arenenuim riik ning turvaline ja sõbralik maa.

Kõige tuntum eestlane uuringus osalenud jaapanlaste seas on riigikogu liige Kaido Höövelson (Jaapanis tuntud kui sumomaadleja Baruto). Talle järgnevad Jaapani ringhäälingu NHK orkestri endine peadirigent Paavo Järvi, rallisõitja Ott Tänak ja modell Carmen Kass.

Suuremal osal vastanutest on Eestist pigem positiivne ettekujutus ja huvi Eestit külastada. Enim toodi esile Eesti ilusat loodust ja linnapilti, samuti kultuuri. Negatiivsete aspektidena märkisid vastanud külma ilma, ligipääsetavust ja vähest informatsiooni Eesti kohta.

Uuringust saab ka järeldada, et mida suurem on jaapanlaste teadlikkus Eestist, seda rohkem kasvab nende huvi Eestit külastada. Peaaegu poolte vastanute jaoks on turism ja gurmeetoit olulisemad valdkonnad, mis neis Eesti vastu erilist huvi äratavad. Samuti on Eestil võimalus edendada Jaapanis äridiplomaatiat, tutvustades ja pakkudes kohalikele rohkem erinevaid Eesti tooteid, teenuseid ja kultuuriüritusi. Eesti ärikliimat peavad küsitlusele vastanud pigem soodsaks ja stabiilseks, eriti nooremaealised 18–29-aastaste vanuserühmas. Oma oskuste ja kogemustega saame olla Jaapanis eeskujuks ka IT- ja digitaliseerimise valdkonnas ning aidata kaasa uuenduslike lahenduste arendamisele.

Esmakordne Eesti maine uuring aitab Jaapanist huvitatud Eesti firmadel turule sisenemiseks paremini valmistuda ja sobiv strateegia valida. Samuti on see hea võrdlusalus ettevalmistusprotsessis Eesti osalemiseks Osaka maailmanäitusel 2025. aastal.

Ingliskeelne uuring on täismahus leitav siit.

Lisainfo:
avalike suhete osakond
[email protected]