Suursaadik

Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Jaapanis

VÄINO REINART

Väino Reinart on Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Jaapanis alates 2018. aasta detsembrist.

Väino Reinart on Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Jaapanis alates 2018. aasta detsembrist.

Elulookirjeldus

Sündinud 28. detsembril 1962 Kuressaares

Haridus:
 • 1981 Kuressaare I Keskkool, matemaatika- ja füüsika eriklass
 • 1986 Tallinna Polütehniline Instituut, raadiotehnika eriala
 • 1988–1990 Eesti Teaduste Akadeemia, teadlaskaadri ettevalmistamise osakond
 • 1992–1993 Kõrgem Rahvusvaheliste Suhete Instituut Genfis, julgeolekupoliitika ja relvastuskontroll
Töökäik:
 • 1984–1990 Eesti Teaduste Akadeemia, Keemilise- ja Bioloogilise Füüsika Instituut, insener ja nooremteadur
 • 1990–1992 Kultuuriministeerium, ministri abi
Alates 1992 Välisministeeriumis:
 • 1992 peasekretär
 • 1993–1994 poliitikaosakonna rahvusvaheliste organisatsioonide ja julgeolekupoliitika büroo juhataja, nõunik
 • 1994 Eesti delegatsiooni juht läbirääkimistel Venemaa Föderatsiooniga Vene vägede Eestist väljaviimise küsimustes
 • 1995 poliitikaosakonna juhataja
 • 1995–1999 suursaadik, alaline esindaja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) juures Viinis
 • 1999-2001 poliitikaosakonna peadirektor
 • 2001-2002 asekantsler
 • 2002-2007 suursaadik, alaline esindaja Euroopa Liidu juures Brüsselis
 • 2007-2011 suursaadik Ameerika Ühendriikides, Mehhiko Ühendriikides ja Kanadas, asukohaga Washingtonis
 • 2011-2019 suursaadik Afganistani Islamivabariigis, Eesti Valitsuse eriesindaja Afganistani ja Pakistani rahvusvahelises kontaktgrupis, asukohaga Tallinnas/Tokyos
 • 2011-2018 välismajanduspoliitika ja arengukoostöö küsimuste asekantsler
 • 08.–12.2012 asekantsler poliitikaküsimuste asekantsleri ülesannetes
 • 08.-12.2015 asekantsler kantsleri ülesannetes
 • 2016-2018 suursaadik Püha Tooli juures, asukohaga Tallinnas
 • 07.–12.2017 Euroopa Liidu Nõukogu kaubanduspoliitika komitee eesistuja
 • 11.2018– suursaadik Jaapanis, asukohaga Tokyos; kaasakrediteering Filipiini Vabariiki
Autasud:
 • Prantsuse Vabariigi Auleegioni Ordeni Komandör
 • Poola Vabariigi Teeneteordeni Komandöriristi täht
 • Eesti Vabariigi Valgetähe Ordeni IV klass
Võõrkeeled:
 • inglise, vene; põhiteadmised soome, saksa ja prantsuse keeles