Lepinguline baas

  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani Tööstuspanga vaheline kavatsuste memorandum (jõustunud 11.03.96)
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vaheline vastastikusest viisanõudest loobumise kokkulepe (jõustunud 01.12.99)
  • 19.12. 2000 fikseeriti Eesti ja Jaapani vaheline õiguslik alus edasisteks lepingulisteks suheteks, st – jõus on ainult need kahepoolsed lepingud, mis on sõlmitud peale 20.08.91.
  • Eesti ja Jaapani välisministeeriumide vaheline koostööprotokoll allkirjastati juunis 2002 välisminister Ojulandi töövisiidi käigus. Sellega pandi alus regulaarsetele poliitilistele konsultatsioonidele.
  • Topeltmaksustamise vältimise leping (jõustunud 30.08.18, rakendatakse alates 01.01.2019).