Lepinguline baas

  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vaheline vastastikusest viisanõudest loobumise kokkulepe (jõustunud 01.12.1999)
  • 19.12. 2000 fikseeriti Eesti ja Jaapani vaheline õiguslik alus edasisteks lepingulisteks suheteks, st – jõus on ainult need kahepoolsed lepingud, mis on sõlmitud peale 20.08.1991.
  • Eesti ja Jaapani välisministeeriumide vaheline koostööprotokoll allkirjastati juunis 2002 välisminister Ojulandi töövisiidi käigus. Sellega pandi alus regulaarsetele poliitilistele konsultatsioonidele.
  • Topeltmaksustamise vältimise leping (jõustunud 30.08.18, rakendatakse alates 01.01.2019).
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vaheline töötamisõigusega turismiviisade kokkulepe (vastu võetud 12.11.2019, rakendatakse alates 11.03.2020)