Majandussuhted

Eesti ja Jaapani vahelised majandussuhted on head ja arenevad stabiilselt. Uusi võimalusi annavad 1. veebruaril 2019 jõustunud EL-Jaapani majandus- ja strateegilise partnerluse lepped (EPA ja SPA).

Tänu Eesti valitsuse edukale koostööle Jaapani autotootja Mitsubishiga sai 2011-2013 teoks maailmas unikaalne projekt: rajatakse tervet riiki kattev elektriautode laadimise taristu (250 elektriauto laadimisjaama) ning Eesti teedele jõudis 509 Mitsubishi MieV elektriautot, mida hakkavad kasutama Eesti kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad.

Kaubavahetus 

Eesti kaubavahetuse saldo Jaapaniga on viimastel aastatel positiivne ning ekspordimaht on stabiilselt samaks jäänud, moodustadesca 0,6% Eesti koguekspordist. 2017. a  oli Jaapan Eesti kaubavahetuspartnerite seas 32. kohal (osakaal 0,4%). Ekspordipartnerite seas hoidis Jaapan 26. kohta (vrd 2016. a -3%) ning impordipartnerite seas 33. kohta (vrd 2016. a +24%).

Eesti Äriregistris oli 2017. a seisuga registreeritud 43 Jaapani osalusega Eesti ettevõtet.

Eesti kaubavahetus Jaapaniga aastatel 2009 – 2018 (miljonites eurodes):

aasta eksport import
2009 39,4 17,4
2010 47,7 27,1
2011 60,9 24,9
2012 66,1 36,8
2013 64,9 25,9
2014 59,8 23,1
2015 64,2 19,6
2016 72,7 21,5
2017 70,3 26,6
2018 71,0 43,7

2018. a eksporditi peamiselt puitu ja puittooteid, masinaid ja seadmeid, meditsiini- ja mõõteaparatuuri.

2018. a imporditi peamiselt masinaid ja seadmeid, transpordivahendeid (sõiduautod, mootorrattad), metalle ja metallitooteid.

Investeeringud 

Eesti Panga andmeil on seisuga 30.09.2018 Jaapanist Eestisse tehtud otseinvesteeringuid summas ligi 28,1 mln eurot. Investeeritud on peamiselt hulgi- ja jaekaubandusse (48% Jaapani investeeringutest), kinnisvarasse (24%) ning finants- ja kindlustustegevusse (20%).