Majandussuhted

Majandussuhted

Eesti ja Jaapani vahelised majandussuhted on head ja arenevad stabiilselt. Uusi võimalusi annavad 1. veebruaril 2019 jõustunud EL-Jaapani majandus- ja strateegilise partnerluse lepped (EPA ja SPA).

Tänu Eesti valitsuse edukale koostööle Jaapani autotootja Mitsubishiga sai 2011-2013 teoks maailmas unikaalne projekt: rajati tervet riiki kattev elektriautode laadimise taristu (250 laadimisjaama) ning Eesti teedele jõudis üle 500 Mitsubishi MieV elektriauto, mida kasutavad kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad.

Kaubavahetus 

2020. aastal eksporditi Jaapanisse 94,5 miljoni euro väärtuses kaupasid (kasv 18.5% võrreldes eelneva aastaga) ja imporditi 39 miljoni euro väärtuses. Võrreldes varasema aastaga vähenes import Jaapanist Eestisse 16%. Teenuseid eksporditi 2020. aastal 28.4 miljoni euro väärtuses ehk 50% vähem kui 2019. aastal, seoses turismi kadumise ja teenuseosutajate liikumispiirangutega. Teenuseid imporditi Jaapanist 7.6 miljoni euro väärtuses. Ekspordipartnerite seas hoidis Jaapan 26. kohta ning impordipartnerite seas 30. kohta. Eesti kaubavahetuse saldo Jaapaniga on viimastel aastatel olnud positiivne ning ekspordimaht pigem stabiilne. 2020. aastal oli Eesti ja Jaapani kaubavahetuse ülejääk 55,4 miljonit eurot, 2019. aastal aga 33,3 miljonit eurot.

Eesti kaubavahetus Jaapaniga aastatel 2009 – 2020   (ei sisalda teenuste kaubandust; miljonites eurodes):

aasta eksport import
2009 39,4 17,4
2010 47,7 27,1
2011 60,9 24,9
2012 66,1 36,8
2013 64,9 25,9
2014 59,8 23,1
2015 64,2 19,6
2016 72,7 21,5
2017 70,3 26,6
2018 71,0 43,7
2019 79,7 46,4
2020 94,5 39

Allikas: Statistikaamet (kliki suuremalt nägemiseks)

2020. aastal eksporditi Jaapanisse peamiselt puitu ja puittooteid, masinaid ja seadmeid.

2020. aastal imporditi Jaapanist aga peamiselt transpordivahendeid (sõiduautod, mootorrattad), mis moodustab 48.8% Jaapanist toodavast koguimpordist. Sellele järgneb mootoriga käsitööriistad, mille osatähtsus on 14.5%.

Investeeringud 

Eesti Panga andmeil kasvasid Jaapani otseinvesteeringud 2020. aastal Eestisse 10.5% võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga, kerkides 149.6 miljoni euro tasemeni. Investeeritud on peamiselt hulgi- ja jaekaubandusse, kinnisvarasse ning finants- ja kindlustustegevusse.