Tõendid

Muude asjaolude tõendamine

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, võttes aluseks Eesti riiklike registrite andmed või muud ametlikud Eesti dokumendid. Tõend kehtib ainult Jaapanis ning on mõeldud kasutamiseks Jaapani ametiasutustes. Tõendada võib näiteks isiku juhtimisõigust või  kodakondsuse puudumist vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest.

Riigilõiv tõendi tellimise eest on 30 eurot (maksta sularahas vastavalt päevakursile jeenides – JPY).

Tõendi või väljavõtte tellimine

Konsulaartalitusest saab väljavõtet või tõendit tellida e-posti ja posti teel või isiklikult kohale tulles (selleks tuleb eelnevalt broneerida aeg konsuli vastuvõtule). Isiklikult kohale tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Vajalikud dokumendid

  • Avaldus tuleb printida, täita ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt. Kui printimise võimalust ei ole, võib avalduse kirjutada vabas vormis. Vabas vormis avaldusel peavad olema samad andmed, mis blanketil.
  • Koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest.

Kuhu saata avaldus ja lisadokumendid

Väljavõte või tõend valmib ühe nädala jooksul, kui Eesti rahvastikuregistris on kõik andmed korras. Kui menetluse käigus ilmneb puudusi (nt pole registris andmeid välisriigis sõlmitud abielu kohta), siis väljastatakse dokument alles peale puuduste kõrvaldamist.

Valmis dokumendi saab kätte posti teel (taotleja koduaadressile Jaapanis) või isiklikult järele tulles. Väljavõtteid ega tõendeid ei saadeta taotlejale e-posti teel krüpteeritult.

Rahvastikuregistri väljavõtte tellimise avaldus

 

Juhiload

Alates 1. aprillist 2018 tunnustab Jaapani politseiamet Eesti juhilubasid. Lisaks kehtivale juhiloale on vajalik ametlik tõlge jaapani keelde, mis on tehtud Jaapani Autoliidu (JAF) või Eesti Tokio saatkonna poolt. JAFil on kontorid üle riigi, kus tõlketeenust osutatakse. Teenustasu on 3 000 jeeni juhiloa kohta, Eesti saatkonna riigilõiv 30 eurot (vastavalt valuutakursile). Antud võimalus kehtib neile, kes viibivad Jaapanis viisavabalt või turistiviisa alusel s.o kuni 1 aasta jooksul alates riiki sisenemise päevast. Neil, kes aga Jaapanis pikemalt ja elamisloa alusel viibivad, tuleb endiselt oma Eesti juhiluba Jaapani juhiloa vastu ümber vahetada.

Endiselt ei kehti Jaapanis Viini 1968. aasta teeliikluskonventsiooni alusel väljastatud rahvusvaheline juhiluba.

Täpsem info: http://www.jaf.or.jp/e/translation/with.htm  (inglise keeles)