Välisesindustes väljastatavad isikut tõendavate dokumentide riigilõivude muutus

Anname märku, et tänasest (6. jaanuar) muutuvad välisesindustes väljastatavad isikut tõendavate dokumentide riigilõivud:

 

1. Pikaajalise viisa riigilõiv tõuseb 80 eurolt 100 euroni. Täpsustuseks, et 01.02.2020 jõustub Euroopa ühenduse uus viisaeeskiri, millega kehtestatakse lühiajalise viisa riigilõivuks 80 eurot kehtiva 60 asemel.
2. Riigilõiv dokumendi väljastuskoha muutmise eest ning riigilõiv isikut tõendava dokumendi väljastamise eest Euroopa Liidu liikmesriigi välisesinduse kaudu on seni olnud 50 EUR. Uued riigilõivud vastavalt 80 ja 100 eurot.
3. Kehtestatakse riigilõiv tagasipöördumistunnistusele (TPT) ja tagasipöördumise loale (TPL). Dokumendi kaotuse või varguse puhul on riigilõiv 20 EUR ja aegunud passi/ID korral 100 EUR.
4. Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistusele (ETD) kehtestav riigilõivu määr on sama, st vastavalt 20 ja 100 EUR, tagamaks Eesti ja EL kodanike võrdne kohtlemine.
5. Ühtlustatakse riigilõiv erinevate dokumentide taotlemisel Eesti välisesinduses, mis on edaspidi 30 EUR suurem riigisiseselt ettenähtud riigilõivust. Samuti kehtestatakse riigilõiv dokumentide väljastamisele Eesti välisesinduses või aukonsuli kaudu 20 EUR, mis tuleb alati tasuda.

Täpsem ülevaade siit.