Tervisedeklaratsiooni tuleb hakata täitma enne tagasilendu Eestisse

Terviseameti peadirektori korraldusel tuleb nüüd tervisedeklaratsiooni esitada juba enne seda, kui inimene alustab reisi Eestisse. Nii toimides läheb piiriületus ladusamalt ja ei pea ootama järjekorras, et täita paberil deklaratsiooni. Piirivalve võib küsida e-mailile saadetud piiriületuse deklaratsiooni kinnituse esitamist kas elektroonselt või paberkandjal. Samuti hakatakse deklaratsioone kontrollima lennufirmade poolt enne, kui inimene Eestisse suunduvale lennukile pääseb.

Kõige lihtsam on deklaratsiooni täita veebis. Need, kes internetis oma andmeid edastada ei oska, võivad deklaratsiooni ka välja printida. Ühtlasi jagatakse ankeete lennujaamas ja sadamas.

Kohustus täita tervisedeklaratsioon juba enne reisi algust kehtib kõigile Eestisse tulijatele.